Pro zobrazení celého obsahu a pro možnost přidávání příspěvků je nutné se přihlásit. V případě, že stále nemáte svůj účet, tak se můžete registrovat zde.

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0

O projektu

Číslo projektu: TL02000136
Poskytovatel: TA ČR
Období řešení: 2019-2021

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ETA (www.tacr.cz).

Cílem projektu je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0.

Na podkladě výsledků analýzy a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0 a dále na podkladě výsledků analýzy a hodnocení změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí s cílem zajistit udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace podnikových procesů.

Projektový tým

Hlavní řešitel (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni):

Spoluřešitelé (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni)

Spolupracovníci FEK ZČU

Partner projektu (VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)

  • Ing. Veronika Machová, MBA (Ústav znalectví a oceňování)
  • PaeDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc (Ústav podnikové strategie)
  • Ing. Jakub Horák, MBA (Ústav znalectví a oceňování)
  • Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (do 31. 8. 2019)

Spolupracovníci VŠTE

  • prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr.h.c. (Ústav znalectví a oceňování)
  • Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD. (Ústav znalectví a oceňování)
  • Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. (Ústav znalectví a oceňování)
  • Ing. Simona Hašková, Ph.D. (Ústav znalectví a oceňování)
  • Ing. Tomáš Krulický, MBA (Ústav znalectví a oceňování)
  • Mgr. Petr Šuleř, PhD.

Aplikační garanti: